Ana Sayfa Özgeçmiş Kitapları Yazıları Haber Fotoğraf Albümü Video Galeri İletişim

Kavram Terörü

00.00.0000

Konfüçyüs’a atfedilen meşhur bir söz vardır, “herhangi bir kültürü, bir dini veya inancı yok etmek istiyorsanız savaşmak yerine kavram kargaşası yaratın.”

Malum, dil insanoğluna bahşedilen en büyük hazinedir. İnsan dış dünyayı dil üzerinden sadece anlamaz aynı zamanda dönüştürür de. Dış dünyaya dil üzerinden semantik bir müdahalede bulunuruz.

Dil felsefesine girmek niyetinde değilim ama kavramlar ile ona yüklediğimiz anlamlar arasında uçurumun olması sadece insanın dünya ile kurduğu anlam kayması yaşanmaz aynı zamanda varoluşsal bir kopma yaşanır.

Üstadım ve büyüğüm İmam Gazali de kavram ile olgu arasındaki illiyet rabıtasına inanan birisi olarak dindeki yozlaşmayı bertaraf etmek için dinin temel kavramlarını yeniden diriltmek gerektiğini vurguda bulunup bir “İhya”ya hacet duymuştu.

Bugün bizim de karşılaştığımız sahiden çok büyük bir kavram kargaşasıdır.

Gündelik hayatla ilgili olan alanlardaki kavram kargaşalarının terminatör bir etkisi olmayabilir ama hayata bakışı belirleyen temel alanlardaki kargaşa derin yarıklara ve uçurumlara neden olmaktadır.

Bugün karşı karşıya olduğumuz terörün önemli bir boyutunun da bu alana yönelik olduğunu söylediğimizde abartmış olmayız.

Terör örgütü ve bileşenleri önce insanların zihnindeki hakikatleri katledip sonra kendi sahte mizansenlerini kuruyorlar ve bunları da insanların en çok özlemini duyduğu bazı evrensel kavramlar üzerinden yürütmektedirler.

PKK terör örgütü bir nevi Orwel’ın 1984’ünde bahsettiği gibi bir “yeni düşün dili” oluşturarak kanlı mizansenleri senaryolaştırıyor.

Bunun adı kısaca gayri nizami harptır. Bölge insanın hayatına, inancına, değerlerine ve varlığına yönelik bir hiçleştirme operasyonudur.

Bir başka ifade ile örgüt çoğu zaman istihbaratı ve Türkiye’yi atlattığı gibi Kürtleri de dil üzerinden veya kavramlar üzerinden kandırmaktadır.

Örgütün en çok kullandığı demokrasi kavramı üzerinden bahse konu ettiğim terörü anlamak çok kolay ve açıklayıcı olacaktır.

Örgüt ve onun bileşenlerinin tüm metinlerinde ve konuşmalarında en çok kullanılan kavram bilindiği gibi demokrasidir.

Peki PKK ve diğer bileşenlerine göre demokrasi nedir?

Herkesin (sadece Kürtlerin değil, tüm insanların) koşulsuz bir biçimde kendi öz benliğinin gereğini yerine getirip kendi iradesini ve varlığını silah zoru ve dipçik darbeleri ile ister istemez örgüte teslim etmesidir demokrasi.

Bu tanımın bildiğimiz demokrasi ile bir ilişkisinin olup olmadığını sizin takdirinize bırakıyorum.

En çok kullandıkları barış (sulh) kavramına ise hiç girmeyelim isterseniz.

Hem dini hem de felsefi anlamda bir kutsallığı olan bir kavramı, eli kanlı eşkıyalarla anıp kirletme taraftarı değilim.